Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1BÁO CÁO NHANH Hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạnbc7106/03/2020Tải về
2Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIIdt24/02/2020Tải về
3báo cáo tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnhBC10511/12/2018Tải về
4Báo cáo kết quả đợt vận động ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa đá...BC49504/06/2018Tải về
51111106/04/2018Tải về
6Báo cáo kết quả công tác vận động và sử dụng Quỹ Cứu trợ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 BC46522/02/2018Tải về
7Báo cáo công tác tuyên truyền nói chuyện chuyên đề giảm nghèo2017 BC44820/12/2017Tải về
8Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 BC44620/12/2017Tải về
9BÁO CÁOTổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội quí IV năm 2017 BC44520/12/2017Tải về
10Kết quả triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư đảm bảo trật tự An toàn giao thông” năm 2017 BC44215/12/2017Tải về
11Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin cơ sở năm 2017 43505/12/2017Tải về
12áo cáo Công tác đảm bảo ATGT năm 2017 43305/12/2017Tải về
13Báo cáo Công tác đảm bảo ATGT năm 2017 BC43305/12/2017Tải về
14Kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)...43128/11/2017Tải về
15Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTƯMTTQVN...42821/11/2017Tải về
16BC kết quả công tác dân vận xây dựng nông thôn mới 2017 BC42309/11/2017Tải về
17BC Tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ BC42205/11/2017Tải về
18BC tổng kết 5 năm phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân BC40326/09/2017Tải về
19BC kết quả hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường năm 2017 BC39406/09/2017Tải về
20Tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội quí II năm 2017 BC36320/06/2017Tải về
21BC tình hình tư tưởng tâm tư nguyện vọng ND quý IIBC86324/05/2017Tải về
22Mẫu viết BC thành tích kỷ niệm chương 2017M0405/05/2017Tải về
23Tổng hợp tư tưởng nguyện vọng ND quý 1 năm 2017BC34123/03/2017Tải về
24BC số hộ nghèo hỗ trợ nhà Đại đoàn kếtBC68311/10/2016Tải về
25BC công tác Mặt trận tháng 8/2016272-BC22/08/2016Tải về
26giải quyết khiếu nại tố cáo 2016273-BC18/08/2016Tải về
27Tổng hợp ý kiến ND kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV269-BC09/08/2016Tải về
28BC công tác giám sát phản biện XH267-BC04/08/2016Tải về
29Báo cáo kết quả mô hình điểm KDC 2016619-BC01/08/2016Tải về
30BÁO CÁO thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập182 /BC-MTTQ-BTT11/12/2015Tải về
31BÁO CÁO Công tác cải cách tư pháp năm 2015181 /BC-MTTTQ-BTT10/12/2015Tải về
32BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân sau kỳ họp thứ mười, 180 /BC-MTTQ-BTT03/12/2015Tải về
33BÁO CÁO Kết quả việc triển khai thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư178 /BC-MTTQ-BTT25/11/2015Tải về
34BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2015179 /BC-MTTQ-BTT25/11/2015Tải về
35Báo cáo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2015171/BC-MTTQ-BTT20/11/2015Tải về