Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Quyết định số 221 ngày 12/2/2015 về việc Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019)Số: 221/QĐ-MTTW12/02/2015Tải về
2Hướng dẫn số 07/HD-MTTW-BTT ngày 09/02/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tuyên giáo năm 2015.Số: 07/HD-MTTW-BTT09/02/2015Tải về
3V/v xét công nhận và công bố dịa phương đạt chuẩn NTM372/QĐ-TTg26/04/2016Tải về
4Về việc thực hiện Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ370/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 201604/04/2016Tải về