Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Mẫu viết BC thành tích kỷ niệm chương 2017M0405/05/2017Tải về
2Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIIdt24/02/2020Tải về
3BC tình hình tư tưởng tâm tư nguyện vọng ND quý IIBC86324/05/2017Tải về
4BÁO CÁO NHANH Hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạnbc7106/03/2020Tải về
5BC số hộ nghèo hỗ trợ nhà Đại đoàn kếtBC68311/10/2016Tải về
6Báo cáo kết quả đợt vận động ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa đá...BC49504/06/2018Tải về
7Báo cáo kết quả công tác vận động và sử dụng Quỹ Cứu trợ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 BC46522/02/2018Tải về
8Báo cáo công tác tuyên truyền nói chuyện chuyên đề giảm nghèo2017 BC44820/12/2017Tải về
9Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 BC44620/12/2017Tải về
10BÁO CÁOTổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội quí IV năm 2017 BC44520/12/2017Tải về
11Kết quả triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư đảm bảo trật tự An toàn giao thông” năm 2017 BC44215/12/2017Tải về
12Báo cáo Công tác đảm bảo ATGT năm 2017 BC43305/12/2017Tải về
13BC kết quả công tác dân vận xây dựng nông thôn mới 2017 BC42309/11/2017Tải về
14BC Tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ BC42205/11/2017Tải về
15BC tổng kết 5 năm phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân BC40326/09/2017Tải về
16BC kết quả hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường năm 2017 BC39406/09/2017Tải về
17Tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội quí II năm 2017 BC36320/06/2017Tải về
18Tổng hợp tư tưởng nguyện vọng ND quý 1 năm 2017BC34123/03/2017Tải về
19báo cáo tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnhBC10511/12/2018Tải về
20Báo cáo kết quả mô hình điểm KDC 2016619-BC01/08/2016Tải về
21Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin cơ sở năm 2017 43505/12/2017Tải về
22áo cáo Công tác đảm bảo ATGT năm 2017 43305/12/2017Tải về
23Kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)...43128/11/2017Tải về
24Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTƯMTTQVN...42821/11/2017Tải về
25giải quyết khiếu nại tố cáo 2016273-BC18/08/2016Tải về
26BC công tác Mặt trận tháng 8/2016272-BC22/08/2016Tải về
27Tổng hợp ý kiến ND kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV269-BC09/08/2016Tải về
28BC công tác giám sát phản biện XH267-BC04/08/2016Tải về
29BÁO CÁO thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập182 /BC-MTTQ-BTT11/12/2015Tải về
30BÁO CÁO Công tác cải cách tư pháp năm 2015181 /BC-MTTTQ-BTT10/12/2015Tải về
31BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân sau kỳ họp thứ mười, 180 /BC-MTTQ-BTT03/12/2015Tải về
32BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2015179 /BC-MTTQ-BTT25/11/2015Tải về
33BÁO CÁO Kết quả việc triển khai thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư178 /BC-MTTQ-BTT25/11/2015Tải về
34Báo cáo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2015171/BC-MTTQ-BTT20/11/2015Tải về
351111106/04/2018Tải về