Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản: 372/QĐ-TTg
Tên văn bản: V/v xét công nhận và công bố dịa phương đạt chuẩn NTM
Lĩnh vực: Trung ương - Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
Ngày ban hành: 26/04/2016
Trích yếu VB:
Tệp đính kèm Tải về Chuột phải chọn "Save target as" để tải về