Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản: Số: 07/HD-MTTW-BTT
Tên văn bản: Hướng dẫn số 07/HD-MTTW-BTT ngày 09/02/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tuyên giáo năm 2015.
Lĩnh vực: Trung ương - Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam
Ngày ban hành: 09/02/2015
Trích yếu VB:
Tệp đính kèm Tải về Chuột phải chọn "Save target as" để tải về