Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản: Số: 221/QĐ-MTTW
Tên văn bản: Quyết định số 221 ngày 12/2/2015 về việc Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
Lĩnh vực: Trung ương - Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam
Ngày ban hành: 12/02/2015
Trích yếu VB:
Tệp đính kèm Tải về Chuột phải chọn "Save target as" để tải về