Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản: NĐ159
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra...
Lĩnh vực: Trung ương - Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 29/11/2016
Trích yếu VB:
Tệp đính kèm Tải về Chuột phải chọn "Save target as" để tải về