Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Trĩ triển khai xây dựng Mô hình “Hòm thư góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Nhằm phát huy vai trò của MTTQ xã trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật, xây dựng chính quyền “của dân, do dân và vì dân”, đồng thời nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, sáng ngày 17/9/2020Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị triển khai Mô hình “Hòm thư góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn xã.

 

Đ/c Hoàng Thị Diễn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Trĩ trao hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại hội nghị triển khai mô hình

 

 

Tại hội nghị, Ban thường trực Ủy ban MTTQđã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình, quy định về quản lý và sử dụng hòm thư góp ý, bàn giao 06 hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho các Trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn từng khu dân cư quản lý, bảo quản, tổng hợp ý kiến vào ngày 10 hàng tháng báo cáo về Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã tổng hợp.

Ủy ban MTTQHoàng Trĩ đã phối hợp với các đoàn thể, chính trị - xã hội thông tin, tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã được biết, hiểu về mô hình để cùng nhau tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cũng như phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của mình.

Tác giả: 
Nguồn:  Ủy ban MTTQ xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể