Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn: Lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo văn bản

Chiều 25/01, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo văn bản. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Tham dự có các thành viên Hội đồng Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo một số tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Đại biểu tham dự hội thảo cơ bản nhất trí với nội dung hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Kạn đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản.

Đồng thời, đóng góp một số ý kiến, như: Đối với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Kạn đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững nên viết gọn hơn; đặt ra mục tiêu cụ thể hơn, căn cứ vào tình hình thực tế về kinh tế - xã hội của tỉnh.

 
 Đồng chí Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của đại biểu đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Kạn đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.  

Đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề nghị nâng mức hỗ trợ hằng tháng người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thuộc các chức danh: Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học và Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ.

Lãnh đạo các đơn vị soạn thảo nghị quyết đã tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý của đại biểu. Đồng thời, giải đáp, bổ sung một số thông tin liên quan.

 
 Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn kết luận hội thảo.  

Kết luận hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn yêu cầu bộ phận chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu để chuyển tới đơn vị soạn thảo bổ sung, hoàn thiện dự thảo.../.

Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn: