Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ỦY BAN MTTQ HUYỆN LÀM TỐT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG QUỸ “ VÌ NGƯỜI NGHÈO”

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông đã triển khai xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ trong việc hỗ trợ, xây dựng mới nhà Đại đoàn kết.

 

Ủy ban MTTQ huyện ban giao nhà cho gia đình ông Nông Văn Khai, thôn Khuổi Sa, xã Tân Tú

 

 

Năm 2019 từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh phân bổ và củahuyện vận động được, Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ra soát các tiêu chuẩn và phân bổ các nguồn vốn xây dựng được14 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng nguồn vốn 450 triệu. Trong quá trình xây dựng, các hộ gia đình, người thân của gia đìnhđược hỗ trợ cũng góp phần đối ứng kinh phí, ngày công lao động. Hiện nay, 14 ngôi nhà Đại đoàn kết đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong quý I/ 2020, Ủy ban MTTQ huyện đã ra soát và triển khai xây dựng 09 ngôi nhà Đại đoàn kết từ Quỹ “Vì người nghèo”cấp tỉnh phân bổ và của huyện vận độngvới tổng nguồn vốn là 360 triệu đồng. Hiện nay, các hộ đã khởi công và tiến hành xây dựng, một số hộ gia đình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Có thể nói, việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo không chỉ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mà còn tạo động lực để các hộ nghèo phấn đấu vươn lên, phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.

Tác giả: 
Nguồn:  MTTQ huyện Bạch Thông