Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới tiếp nhận ủng hộ COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong huyện đã đóng góp, ủng hộ kinh phí thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tính đến ngày 03/4/2020 đã có 20 đơn vị, tổ chức ủng hộ với tổng số tiền 36.960.000đồng. Trong đó cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Chợ Mới đã ủng hộ 26 triệu đồng.

 
 Đồng chí Nguyễn Trường Quân- Phó Trưởng Công an huyện thay mặt cán bộ, chiến sỹ công an huyện Chợ Mới trao tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 tại cơ quan MTTQ huyện  


Tác giả:  Chu Hồng
Nguồn:  MTTQ huyện Chợ Mới