Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai Chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2020

hiều 07/01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phương Thị Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tới dự.

 
  Đ/c Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH phát biểu tại Hội nghị  

Năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả, hoàn thành mục tiêu chương trình công tác đề ra, nhiệm vụ triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng và nổi bật cụ thể như: Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI. Đại hội có nhiều điểm mới sáng tạo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Công tác an sinh xã hội và các hoạt động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công tiếp tục thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể các cấp được quan tâm triển khai bài bản và ngày càng có hiệu quả, qua đó từng bước đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác phối hợp giữa MTTQ với các Ban xây dựng đảng, HĐND, UBND tỉnh và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của MTTQ các cấp được tăng cường trong hoạt động công tác.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện công tác Mặt trận năm 2019 vẫn còn một số hạnh chế như: Công tác tuyên truyền ở một số cơ sở còn hạn chế, chưa phong phú. Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tình hình nhân dân tại một số địa phương đôi khi còn chậm, chưa kịp thời. Một số chỉ tiêu đề ra trong năm đối với MTTQ các huyện, thành phố chưa đạt. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động chất lượng chưa đồng đều, chưa xác định được trọng tâm, trọng điểm. Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” từ tỉnh đến cơ sở triển khai còn lúng túng, chưa xác định rõ nội dung và giải pháp. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ chưa đáp ứng được yêu cầu, thực tiễn.Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ các cấp đôi lúc còn chưa kịp thời.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo nhanh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh trong năm 2020.

Hội nghị đã thảo luận, nhất trí Chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2020 với một số mục tiêu cụ thể như: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 100% MTTQ các cấp báo cáo kịp thời tình hình các tầng lớp nhân dân tại địa phương để phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp. 100% cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cấp xã đăng ký việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với nhiệm vụ thường xuyên. 95% trở lên số hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, cuối năm bình xét đạt “Gia đình văn hóa” từ 85% trở lên; 90% trở lên khu dân cư đăng ký đạt “Khu dân cư văn hoá”, cuối năm bình xét đạt “Khu dân cư văn hóa” từ 75% trở lên. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có kế hoạch và thực hiện vượt kế hoạch việc vận động quỹ “Vì người nghèo”, kết nối thực hiện các chương trình an sinh xã hội; phấn đấu hỗ trợ xây mới được 200 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; mỗi huyện, thành phố hỗ trợ xây mới được từ 02 nhà đại đoàn kết trở lên cho hộ nghèo tại địa phương…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh biểu dương kết quả công tác mặt trận năm 2019, đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, do vậy MTTQ các cấp trong tỉnh cần gắn tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền với việc tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Xây dựng và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Tích cực thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội...

Hội nghị đã công bố quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam cho 40 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể; Bằng khen cho 34 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị;

Tác giả:  Tin & ảnh; Việt Bắc - Thục Thiền
Nguồn:  MTTQ tỉnh