Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đại hội

Chiều 12/10, UBND tỉnh tổ chức họp rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 
                                                 Toàn cảnh cuộc họp  

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm hiện nay, các cơ quan, đơn vị đều đã sẵn sàng phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã chuẩn bị sẵn phương án về chỗ nghỉ cho các đại biểu theo sự phân công; phân công cán bộ phục vụ Đại hội. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy thành lập Trung tâm Báo chí, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Bưu điện tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, Viễn thông Bắc Kạn... có kế hoạch phân công cụ thể từng cán bộ để đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ cho Đại hội. Tại cuộc họp, các đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, Viễn thông Bắc Kạn đã báo cáo về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ được giao.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Y tế phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh có kế hoạch chi tiết về nơi ăn, nghỉ của đại biểu. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ họp báo, thành lập Trung tâm Báo chí, sớm in áp phích tuyên truyền; tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện công tác tuyên truyền; đảm bảo an toàn thông tin liên lạc. Điện lực thành phố Bắc Kạn hối hợp với Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Nhà khách tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng đảm bảo an toàn đường điện. Công ty nước đảm bảo vệ sinh nguồn nước cho toàn thành phố, phục vụ Đại hội. Nhà khách tỉnh kiểm tra lại các phòng nghỉ khu B, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh kiểm tra hội trường, đưa đón đại biểu được phân công; quán triệt cán bộ tham gia phục vụ Đại hội phải hết sức trách nhiệm.../.

Tác giả:  Việt Bắc
Nguồn: