Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 16/9/2021 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản về việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoạt động có hiệu quả và được phổ biến rộng rãi tới đông đảo tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp triển khai hưởng ứng tuyên truyền một số nội dung sau qua địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn

Chi tiết nội dung văn bản xem TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  MTTW