Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Ngày 10/9/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành công văn số 1708-CV/BTGTU về Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020).

Để tuyên truyền về cuộc đời hoạt động và công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của Nhân dân vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020). 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy