Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ngày 09/9/2020 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản số 1368/MTTW-BTT về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Để tuyên truyền được phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đăng tải nội dung Đề cương chi tiết TẠI ĐÂY;

Tác giả:  Ban Thường trực
Nguồn:  Ủy ban TW MTTQ Việt Nam