Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền 90 năm kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 10/9/2020 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành công văn số 1706-CV/BTGTU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Để tuyên truyền về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử, tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; vai trò quan trọng của Hội trong vận động, tập hợp các tầng lớp phụ nữ cả nước tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước diễn ra tại các địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đăng tải nội dung công văn kèm đề cương tuyên truyền chi tiết TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy