Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Cứu trợ năm 2019

Sáng 7/1/2020, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Tổng kết Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Cứu trợ năm 2019 và bàn phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2020.

Năm 2019, công tác vận động và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ các cấp trong tỉnh đạt được kết quả nhất định, tập trung triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết và thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể, tổng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 có hơn 5,3 tỷ đồng sử dụng chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách…và hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà đại đoàn kết (vượt 42,8% chỉ tiêu đề ra trong năm). Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai Dự án hỗ trợ giảm nghèo “Chăn nuôi gà thả vườn” cho 27 hộ đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tại 02 xã Lục Bình, xã Hà Vị (Bạch Thông). Trong năm qua trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to, gió lớn thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân, có gió lốc làm nhà bị tốc mái hoàn tàn, sạt lở Ban cứu trợ cấp tỉnh, huyện đã kịp thời hỗ trợ cho nhân dân bị hỏa hoạn, người chết, giúp các gia đình khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

 
 Ông Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc họp  

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Ban cứu trợ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020. Một số nội dung trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ tran, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tích cực tham gia ủng hộ xây dựng “Quỹ vì người nghèo” để hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế. Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả khi mưa lũ, thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra. Rà soát, thẩm định các hộ nghèo có nhu cầu làm nhà trong năm 2020; định hướng nâng số tiền hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Kiểm tra và chỉ đạo tự kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, công tác Cứu trợ năm 2020 tại các huyện, thành phố../.

Tác giả:  Ban Phong trào & Tuyên giáo
Nguồn:  MTTQ tỉnh