Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 24 tháng 7 năm 2020 Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành công văn số 3193-CV/TU "Vv Tổ chức các hoạt động 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" .

Xem chi tiết nội dung công văn TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Tỉnh ủy Bắc Kạn

Tin bài mới:


Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giai đoạn 2010 - 2020(27/07/2020)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2020(27/07/2020)

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(27/07/2020)

Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(23/07/2020)

Nghị quyết Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020(23/07/2020)

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới nghiệm thu công trình nhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025(21/07/2020)

Định hướng tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV(20/07/2020)

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo(17/07/2020)

Biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015- 2020(15/07/2020)

UBMTTQ HUYỆN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020(15/07/2020)