Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 28/02/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Thông báo số 01-TB/HĐTD về danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019 đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo Quyết định số 3083-QĐ/TƯ ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với mức thu phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu phí đối với kỳ thi tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: Đối với kỳ thi tuyển dụng từ 500 thí sinh trở lên tham dự kỳ thi, mỗi thí sinh nộp phí dự thi là 300.000 đồng/người.

Thời gian thu phí: Từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 10/3/2020.

Địa điểm nộp phí: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tầng 2) trụ sở các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Quá thời hạn trên nếu thí sinh không đến nộp phí dự thi thì coi như không có nhu cầu dự thi. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, thí sinh liên hệ với Hội đồng thi tuyển (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) theo số điện thoại 0209.3810.840 để được hướng dẫn và giải đá

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh năm 2019 xem và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Cổng thông tin điển tử