Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ cuộc thi "tìm hiểu pháp luật năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 7/9/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn số 531/TL-BTC, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đăng tải nội dung Thể lệ và câu hỏi trắc nghiệm cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật" trên địa bàn tỉnh. 

Chi tiết nội dung Thể lệ và câu hỏi xem TẠI ĐÂY;

 

Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh