Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2

Ngày 06/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 80/UBND-VXNV về việc thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế  về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.

 

Nội dung chi tiết Công văn xem TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Kạn