Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Sáng 15/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 – 2021 theo hình thức trực tuyến.

Các đồng chí: Lê Tiến Châu- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

 
              Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.  

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (Cuộc vận động), trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống. Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu mét vuông đất để làm đường, công trình dân sinh; các địa phương đã huy động được hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Trong giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được hơn 32.000 tỷ đồng; vận động giúp đỡ xây mới và sửa chữa hơn 228.000 nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo.

Từ năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã nỗ lực tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Từ ngày 01/5/2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19 đã vận động được qua hệ thống MTTQ Việt Nam là hơn 12.500 tỷ đồng; tiếp nhận qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 1.089,7 tỷ đồng...

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc triển khai Cuộc vận động còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn, đô thị văn minh ở một số địa phương chưa được chú trọng. Việc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Công tác tổ chức triển khai thực hiện ở một số nơi còn lúng túng. Đến nay vẫn chưa ban hành tiêu chí đô thị văn minh dẫn đến khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhất là ở cơ sở. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp đối với nội dung xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững còn hạn chế.

Đại biểu tham dự hội nghị đã nghe nhiều báo cáo tham luận, chia sẻ kinh nghiệm quá trình triển khai Cuộc vận động trong thực tế; nêu các ý kiến, đề xuất để việc triển khai trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

 
 Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.  

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn tiếp theo, gồm: Tiếp tục triển khai các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Cuộc vận động để phát huy trách nhiệm của MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và giữ vững quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động phù hợp chức năng, trách nhiệm của MTTQ. Lồng ghép thực hiện các nội dung của Cuộc vận động với các phong trào thi đua; phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, chăm lo sự nghiệp giáo dục…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác triển khai, kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2016 - 2021. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương khắc phục có  hiệu quả các mặt hạn chế, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, Cuộc vận động là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ, vì thế bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra, cần tập trung làm tốt một số nội dung, gồm: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động, thực hiện hiệu quả vai trò của MTTQ trong tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Xác định rõ vai trò làm chủ của người dân, khơi dậy sức sáng tạo mạnh mẽ của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung của Cuộc vận động trong thực tế. Gắn thực hiện các nội dung của Cuộc vận động với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị để huy động sức mạnh của các cấp, ngành và người dân. MTTQ các cấp cần  thể hiện rõ vai trò chủ trì, đổi mới nội dung, phương thức triển khai và kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo...

 
 Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho ông Lý Kim Báo.       

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an do có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung của Cuộc vận động giai đoạn 2016 - 2021.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 - 2021; ông Lý Kim Báo ở tổ 2, phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"./.

Tác giả:  Tin & ảnh : Hoàng Vũ -Thục Thiền
Nguồn:  MTTQ tỉnh