Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Sáng 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020. Các đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh- Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh.

 
                        Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn.  

Hội nghị đã nghe quán triệt các chuyên đề như: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”; “Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước”; “Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”; “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục quan tâm triển khai nghị quyết đại hội MTTQ các cấp. Gắn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của ngành với công tác mặt trận năm 2020. Cùng với việc tham gia xây dựng các văn kiện đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc, MTTQ các cấp cần tiếp tục kiện toàn, ổn định bộ máy; đổi mới công tác nắm tình hình và tổng hợp ý kiến cử tri để vận động, tập hợp, đoàn kết và tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước…/.

Tác giả:  Ban Phong trào & Tuyên giáo
Nguồn:  MTTQ tỉnh