Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MTTQ huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị tuyên truyền về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ngày 20/12/2019 Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới phối hợp với Công an huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Đồng Luông thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Công an huyện, đội An ninh Công an huyện; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Công an xã Quảng Chu; Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, công an viên, và 83 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình trong thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu.

 
 Các đại biểu đại diện cho các hộ gia đình trong thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu tham dự hội nghị  

Tại hội nghị đồng chí Ma Quang Đại Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Chu báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện đảm bảo công tác an ninh trật tự năm 2019 trên địa bàn xã; Trung tá Hùng Thế Hoàng - Phó trưởng Công an huyện Chợ Mới đã tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Đồng Luông thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, gắn công tác tuyên truyền vận động với việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động quần chúng; nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào. Trao đổi một số biện pháp để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất ổn định về an ninh trật tự tại địa phương, nêu cao vai trò của MTTQ về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tác giả:  Chu Hồng
Nguồn:  MTTQ huyện Chợ Mới