Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MTTQ huyện Ba Bể xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những năm qua, huyện Ba Bể luôn chú trọng việc củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, huyện Ba Bể có 206 Ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố. Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết trong mỗi gia đình và cộng đồng khu dân cư, các Ban công tác Mặt trận còn giữ vai trò quan trọng giúp người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phối hợp với chính quyền các cấp, trưởng thôn bản, người có uy tín tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội... 

 
   Tuyến đường vào thôn Nà Nghè, xã Yến Dương (Ba Bể) được người dân đóng góp công sức để hoàn thành.

Các hoạt động chăm lo đời sống của nhân dân, hỗ trợ người dân những lúc gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn luôn được Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở cùng các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm đẩy mạnh. Uỷ ban MTTQ huyện đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo làm mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trong 5 năm qua, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng được gần 421 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách, sửa chữa 28 nhà tình nghĩa, hỗ trợ làm nhà theo Chương trình 167 của Thủ tướng Chính phủ được 419 nhà cho hộ nghèo... Từ đó động viên họ yên tâm, tích cực hơn trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Hàng năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư đã thu hút đông đảo người dân, cán bộ, công chức viên chức tham gia. Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú; việc bình xét gia đình văn hóa diễn ra với tinh thần dân chủ, công khai tạo sự gắn bó mật thiết gữa các tầng lớp nhân dân và sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Ông Dương Văn Viên- Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tiểu khu 10, thị trấn Chợ Rã cho biết: Trong năm 2019, Tiểu khu đã phát động thi đua gia đình văn hóa, tiểu khu văn hóa. Kết quả  tất cả các hộ gia đình đều đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó có 96% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục, có 12 hộ đạt Gia đình văn hóa tiêu biểu đề nghị cấp trên khen thưởng.

Để phát huy sức mạnh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn cũng đã chủ động phát huy vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển. Từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 34,04% năm 2016, xuống còn 25,20% cuối năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều).

Các danh hiệu văn hóa tăng qua các năm. Nếu như năm 2014 số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa toàn huyện là 8.725 hộ, thì đến nay con số này đã tăng lên trên 11.000 hộ; khu dân cư văn hóa năm 2014 đạt 86 khu thì đến nay là 158 khu. Hiện toàn huyện Ba Bể có 196/206 khu dân cư có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ trên 95%.

Ông Lương Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Ba Bể cho biết: Một trong những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ huyện trong thời gian qua là tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về những chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay vì trông chờ ỷ lại, nhiều đơn vị, cá nhân đã tự nguyện hiến đất, tham gia đóng góp ngày công, kinh phí làm nhà văn hóa, đường giao thông và nhiều công trình phúc lợi khác... Tính từ năm 2014, đến nay đã vận động nhân dân hiến được trên 167.000mđất, đóng góp trên 6 tỷ đồng, hơn 30.000 ngày công lao động, xây dựng trên 95.000 mét đường giao thông nông thôn, góp phần đưa số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân của toàn huyện đạt 10,2 tiêu chí/xã.

Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Tác giả:  Nguyễn Nghĩa
Nguồn: