Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MTTQ huyện Ba Bể tổ chức giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện

Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 9 năm 202017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện huyện Ba Bể chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện huyện tổ chức giám sát trực tiếp công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến nay tại các xã Thượng Giáo, Khang Ninh, Hà Hiệu, Quảng Khê, Chu Hương và Ban Quản lý Chợ và Bến xe huyện.

 
                               Đoàn kiểm tra mô hình lò đốt rác mini quy mô hộ gia đình tại xã Khang Ninh  

Nội dung giám sát: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, việc triển khai thực hiện tiêu chí 17 (tiêu chí môi trường) về xây dựng nông thôn mới ở các xã, hiệu quả sử dụng của các lò đốt rác tập trung và lò đốt rác mini ở các khu dân cư; công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của Ban Quản lý Chợ và Bến xe huyện Ba Bể. Những trên địa bàn huyện.

Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở, đôn đốc một số điểm ở các khu dân cư vẫn còn tình trạng sử dụng không hiệu quả các lò đốt rác, chưa phân loại rác thải để xử lý theo quy định. Tiếp thu những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý bảo vệ môi trường và những khó khăn, bất cập trong công tác thực hiện đề án thu gom rác thải ở các xã và Ban quản lý chợ và bến xe huyện. 

 


 

Tác giả:  Hoàng Thị Phượng
Nguồn:  MTTQ Ba Bể