Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo nghị quyết

Sáng 22/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của tỉnh.

Các đồng chí: Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Ngọc Đường- Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh.

 
 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của tỉnh.  
Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung trao đổi, nêu ý kiến phản biện đối với 02 dự thảo. Cụ thể: Liên quan đến dự thảo Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các đại biểu đề nghị làm rõ căn cứ định mức giá tối đa cho dịch vụ thủy lợi, cần nêu rõ về tình hình thu phí đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh…

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết là cần thiết. Đồng thời, cơ bản nhất trí với các khoản thu và đánh giá mức thu nhìn chung thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, có một số nội dung trong dự thảo cần được làm rõ như dịch vụ trông trẻ ngoài giờ hành chính; việc đóng góp kinh phí để mua điều hòa sử dụng cho lớp học nên theo thỏa thuận. Cần làm rõ căn cứ đối với các khoản thu trong trường học, cụ thể như thu phí trông xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện đối với học sinh; thù lao chi cho việc vệ sinh lớp, trường học…

 
     Thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nêu ý kiến tại hội thảo.  

Thay mặt cho cơ quan soạn thảo, ngành chuyên môn đã tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu và sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện các bản dự thảo.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự đóng góp của các đại biểu tại hội thảo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến để gửi đến cơ quan chuyên môn xem xét bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp./.

Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn: