Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021)

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021), Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn các địa phương, đơn vị, phối hợp triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

Tuyên truyền, ôn lại truyền thống vẻ vang 91 năm công tác Dân vận của Đảng và 22 năm Ngày “Dân vận” cả nước (có kèm theo đề cương tuyên truyền) gắn với kết quả công tác dân vận của địa phương, đơn vị.

Nội dung chi tiết xem TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Dân vân Tỉnh ủy