Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký kết tài trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 22/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Bắc Kạn tổ chức Lễ ký kết triển khai tài trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

 
                     Lễ ký kết triển khai tài trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.  

Theo đó, Agribank Bắc Kạn triển khai tài trợ cho tỉnh 5 tỷ đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, cảm ơn Agribank Bắc Kạn đã và đang đồng hành vì người nghèo và an sinh xã hội của tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đúng tiến độ, tiêu chí đề ra./. 


Tác giả:  Việt Bắc
Nguồn: