Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Sáng 27/4, Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục thảo luận tại Hội trường, quyết nghị thông qua các nghị quyết và bế mạc Kỳ họp. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất chủ trì Kỳ họp.

 
                                        Quang cảnh Kỳ họp sáng 27/4  

Trước đó, phiên họp buổi chiều 26/4, các đại biểu đã chia tổ thảo luận về các tờ trình, báo cáo. Các đại biểu cơ bản nhất trí đối với các dự thảo nghị quyết.

Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị xem xét lại phương pháp tính điểm đối với Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đối với Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị xem xét nâng tỷ lệ phân bổ cho Ban Dân tộc (hiện theo dự thảo là 15%). Về dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đại biểu đề nghị bổ sung thêm chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi con ngựa. Về dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đại biểu đề nghị làm rõ một số chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu của Trung ương như: Tỷ lệ nam nữ khám sức khoẻ trước hôn nhân, tỷ lệ thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp…

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 27/4, các đại biểu thảo luận chung tại Hội trường; các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu còn băn khoăn, thắc mắc tại các tờ trình dự thảo nghị quyết.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện.Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh khóa X đã thống nhất quyết nghị thông qua các nghị quyết, gồm:

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2).

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 - nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1).

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 71/NQ-HĐND ngày 6/8/2021, số 85/NQ-HĐND ngày 15/9/2021.

Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Nghị quyết chung về Kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự Kỳ họp, HĐND thống nhất thông qua 14 nghị quyết chuyên đề, trong đó có 1 nghị quyết mật. Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện.Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh khẳng định, sau gần 1,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ tám - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, ngay sau Kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên và Nhân dân để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

Còn 8 tháng nữa là kết thúc năm và cũng kết thúc 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Quyết liệt chỉ đạo các giải pháp giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ theo cam kết; chủ động triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn với việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa truyền thống của địa phương.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo kế hoạch đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ cao. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết năm học 2021 - 2022 và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định.

Thứ ba, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh đẩy mạnh hoạt động giám sát quá trình triển khai các nghị quyết; kiến nghị kịp thời những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm./.


 


Tác giả: 
Nguồn:  Cổng TTĐT tỉnh