Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khẩu hiệu tuyên truyền “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 3306-CV/BTGTW về việc hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu, sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền về quan hệ hai nước Việt Nam - Lào trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần vào thành công chung của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục phát huy và sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền đã đi vào truyền thống quan hệ hai nước, gồm có:

- Việt Nam - Lào: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện!

- Quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

- Việt - Lào hai nước chúng ta - Tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long!

2. Tham khảo sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền mới, tạo sự phong phú, đa dạng trong nội dung tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

- Việt Nam - Lào: Hợp tác toàn diện, hướng tới tương lai!

- Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung Việt Nam - Lào đời đời bền vững!

- Việt Nam - Lào: Gắn bó thủy chung, thắm tình đồng chí!

- Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới!

- Việt Nam - Lào: Phát huy truyền thống, tiếp bước tương lai!

- Việt Nam - Lào: Sát cánh, kề vai cùng nhau phát triển!

- Quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông!

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo TU