Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KH truyền thông về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Để thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông tài liệu truyền thông, ấn phẩm truyền thông về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona. Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông phấn đấu trên 90% người trưởng thành hiểu và 80% người dân thường xuyên thực hành khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona;  100% cơ sở y tế, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được cung cấp tài liệu phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp; 100% hộ gia đình được cấp phát ít nhất 01 tài liệu truyền thông. Để thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông tài liệu truyền thông, ấn phẩm truyền thông về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona. 

 
                                                      Mô phỏng một virus SARS-CoV-2  

 

- 100% thôn, bản, tổ phố tổ chức truyền thông cho nhân dân

- 100% Công thông tin điện tử các sở,ban, ngành...Thực hiện việc tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

Ngày 20 tháng 02 năm 2020 Sở Y tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 426/KH-SYT về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa  bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Xem nội dung và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Sở Y tế