Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Pác Nặm tổ chức hội nghị tổng kết Công tác Mặt trận và đoàn thể năm 2019

Ngày 26/12/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm và các đoàn thể huyện phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ông Phạm Huy Hoàng, PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị, sau khi ngheo báo cáo tổng kết chung năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện, đại biểu tập trung thảo luận và đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của MTTQ và các Đoàn thể huyện.    

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Huy Hoàng, PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đại diện MTTQ và các đoàn thể tỉnh, ghi nhận và , đánh giá cao công tác vận động Nhân dân , các khó khăn, tồn tại trong năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tập trung nhiệm vụ xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban MTTQ huyện, kế hoạch thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của MTTQ và đoàn thể huyện Pác Nặm, trước mắt là triển khai công tác hỗ trợ, chăm lo Tết Canh Tý (2020) cho người nghèo., đồng thời nêu ra những vấn đề cần khắc phục, đề ra những giải pháp, phương hướng hoạt động trong năm 2020 để công tác Mặt trận, công tác đoàn thể huyện Pác Nặm ngày càng đạt kết quả cao hơn.

 
 Đ/c Quách Xuân Khoanh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho các tập thể  

Với những kết quả đạt được, năm 2019, Tập thể Ủy ban MTTQ huyện được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen; 02 tập thể, 01 cá nhân được đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; Tập thể Hội Nông huyện được xếp loại xuất sắc của tỉnh; 01 tập thể, 01 cá nhân được đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen;03 cá nhân được đề nghị Tỉnh Hội tặng Bằng khen; Tập thể Hội LHPN huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ của tỉnh; 01 tập thể được đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen; 02 tập thể, 01 cá nhân được đề nghị Tỉnh hội tặng Bằng khen. Tập thể Đoàn thanh niên huyện được tỉnh đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể Hội CCB huyện được xếp loại hoàn xuất sắc nhiệm vụ của tỉnh. Tập thể Liên đoàn huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ của tỉnh, 01 tập thể, 02 cá nhân được đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen,

 

Tác giả:  Hoàng Mạnh Hùng
Nguồn:  MTTQ huyện Pác Nặm