Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020

Tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu. Thực hiện Công văn số 2348/UBND-NNTNMT ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Để triển khai thực hiện Tuần lễ quốc gia nước sạch theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đăng tải nội dung Công văn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh