Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet

Ngày 10/9/2020 Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 192/BATGT-VP về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet.

Để triển khai, phổ biến về Cuôc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet đến các cơ quan, đơn vị trường học để tuyên truyền vận động các bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng cuộc thi tại địa chỉ theo công văn chi tiết TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Sở Giao Thông Vận Tải