Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước, để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai và tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân nắm rõ và thực hiện tốt việc cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch COVID-19” theo Quyết định số 879/QĐ/BYT, ngày 18/03/2020 của Bộ Y tế  ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch COVID-19”, 

Chi tiết nội dung Hướng dẫn xem và tải về TẠI ĐÂY;

 
                                                Việt Nam thực hiện cách ly xã hội từ 1-15/4
Tác giả: 
Nguồn:  Bộ Y tế