Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo năm 2021

Chiều 29/11, Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả.

Đồng chí Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

 
 Có 08 sáng kiến, ý tưởng được Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới phong trào "Đoàn kết sáng tạo” tỉnh Bắc Kạn đánh giá đạt.  

Trong chương trình làm việc, Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào "Đoàn kết sáng tạo”) tỉnh Bắc Kạn tập trung đánh giá bản mô tả 16 ý tưởng, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả về các mặt: Tính mới, khả năng áp dụng vào thực tế, hiệu quả và tính kinh tế.

Các sáng kiến, ý tưởng mới được xem xét để làm căn cứ công nhận, gồm: Sáng kiến, ý tưởng mới về quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm; sáng kiến, ý tưởng mới về quản lý, cách thức tổ chức, điều hành công việc; sáng kiến, ý tưởng mới về các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc; những ý tưởng, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động...

Có 08/16 sáng kiến, ý tưởng được Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới phong trào "Đoàn kết sáng tạo” tỉnh Bắc Kạn đánh giá đạt.

Sau cuộc họp, Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới phong trào "Đoàn kết sáng tạo” tỉnh Bắc Kạn sẽ ra quyết định công nhận đối với 08 sáng kiến, ý tưởng này./.


Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn: