Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo phản biện mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Sáng 21/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các đồng chí: Triệu Thị Thúy; Phạm Huy Hoàng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

 
                                               Toàn cảnh Hội nghị  

Hội nghị tập trung đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết thông qua nội dung Quy định mức hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn bằng 20% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; 10% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và 8% đối với các đối tượng khác. Đại biểu đưa ra những ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết như: Mức hỗ trợ hộ nghèo; cận nghèo và đối tượng khác chỉ nên chênh lệch nhau khoảng 5%. Cần bổ sung đối tượng gia đình chính sách cũng được hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ 10 năm theo dự thảo là dài, nên cần xem xét giảm theo hướng hỗ trợ trong khoảng 5 năm. Để phấn đấu đến năm 2021, lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 35%, cùng với hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn, tỉnh cần chỉ đạo ngành lao động, bảo hiểm xã hội tỉnh và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội hàng năm; mở rộng đại lý thu bảo hiểm đến tận thôn, bản, tổ phố trong tỉnh…

Các ý kiến phản biện đã được lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển cơ quan chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo được phản biện./.

Tác giả:  Ban DCPL & DT-TG
Nguồn:  MTTQ tỉnh