Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào các Dự thảo văn bản

Sáng ngày 18/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý và phản biện xã hội đối với 03 dự thảo: dự thảoĐề án thay thế Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; dự thảo Quyết định về việc giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh, Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ VN tỉnh, đại diện các đoàn thể CT-XH tỉnh, đại diện các hội đặc thù tỉnh. Bà Triệu Thị Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội thảo.

 
                         Đại biểu đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn bản.

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng đối với những nội dung phải thay đổi, điều chỉnh so với Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND đều có căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn tại cơ sở trong quá trình thực hiện và đề nghị xem xét có cần thiết phải quy định chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học không, trong khi một số chức danh hiện nay rất cần cho hoạt động của chính quyền xã, phường, thị trấn để giúp bộ máy chính quyền hoạt động chuyên nghiệp hơn; Đối vớidự thảo Quyết định về việc giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độđào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đại biểu đề nghị cần xem xét cụ thể khối lượng công việc của công chức Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội đối với xã được tăng thêm,kể cả Tài chính - kế toán đối với phường loại I; Đối với dự thảoQuyết định về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn,việc quy định phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn; loại 1 tối đa 23 người; loại 2 tối đa 21 người và loại 3 tối đa 19 người, như vậy việc giao số lượng cán bộ công chức cấp xã cho từng loại xã là phù hợp.

Kết luận Hội thảo, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá: các ý kiến phản biện và góp ý của đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm chung vì sự phát triển toàn diện của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý phản biện của đại biểu và bổ sung đầy đủ để hoàn thiện Nghị quyết, Quyết định, Quy định trình HĐND tỉnh./.     

Tác giả:  Ban DCPL, DT&TG
Nguồn:  MTTQ tỉnh