Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo Nghị quyết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 29/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với 02 dự thảo: Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và Nghị quyết Ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo  

Đồng chí Triệu Thị Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội thảo. Tham dự có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các Tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; đồng thời có sự tham dự của lãnh đạo và phòng chuyên môn các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo các Nghị quyết.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, nêu ý kiến phản biện về các vấn đề: nên gộp 2 tờ trình vào xây dựng thành một nghị quyết để thống nhất phương thức thực hiện cũng như phân bổ vốn cho cả 3 chương trình giảm nghèo, chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và chương trình MTGQ xây dựng nông thôn mới; các mục tiêu của chương trình cần cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn; quy định phân cấp cụ thể cho từng cấp ngành trong thực hiện nghị quyết…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh các ý kiến của thành viên Hội đồng tư vấn và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cho rằng đây là những đóng góp xác đáng để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh (trong tháng 7) tới đây.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Triệu Thị Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự đóng góp của các đại biểu tại hội thảo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến gửi đến cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo xem xét, bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện./.

Tác giả:  Ban DCPT, DT&TG
Nguồn:  MTTQ tỉnh