Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo văn bản của tỉnh

Sáng ngày 01/11/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn do Sở Tài chính tham mưu và Dự thảo Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bắc Kạn do Sở Văn hoá thể thao và du lịch xây dựng. 

Tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, Ban Thường trực, Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Hà Văn Trường- Giám đốc Sở VHTT và DL, bà Đinh Thị Ven, Phó giám đốc Sở tài chính và phòng chuyên môn, là các đơn vị có văn bản được góp ý, phản biện. Ông Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV tỉnh ủy,Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội thảo.

 
                                   Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các ý kiến tập trung vào góp ý và đề nghị chỉnh sửa thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với danh mục các tài sản cố định, hữu hình và tài sản cố định vô hình; đề nghị xem xét và sử dụng chính xác tên các danh mục tài sản cố định đặc thù đối với dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định thuộc phạm vì quản lý của tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, đại biểu tập trung góp ý cho “Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh” với các ý kiến; đề nghị Đề án mô tả khái quát những điểm nổi bật về tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, đi tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm tâm linh...làm nổi bật được giá trị đặc sắc của loại hình du lịch mà ngành văn hoá xác định đó là sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; đánh giá thêm một số loại hình du lịch chưa được khai thác trên địa bàn tỉnh; Đề án cần tập trung vào thực tiễn, thực trạng và nêu rõ nguyên nhân bất cập hiện nay để đưa ra giải pháp sát thực cho việc phát triển sản phẩn du lịch đặc trưng của tỉnh; nêu cao tính thiết thực và khả thi khi triển khai thực hiện; cần nêu mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng; chỉ ra đơn vị thực hiện; đề án cần tập trung cho việc triển khai và phát triển điểm du lịch Hồ Ba Bể làm trung tâm để lan tỏa sang các loại hình du lịch khác trên địa bàn tỉnh;..vv..

Các ý kiến phản biện và góp ý của đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm chung vì sự phát triển toàn diện của tỉnh và đã được đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL và Sở Tài chính giải trình và tiếp thu. Thông qua Hội thảo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị 02 đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến, xem xét để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đối với các văn bản đã được góp ý và phản biện./.

 


Tác giả:  Tin & ảnh; Thu Dịu -Thục Thiền
Nguồn:  MTTQ tỉnh