Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo nghị quyết

Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Tham dự có Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và lãnh đạo 02 cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết là Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 
 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với các dự thảo nghị quyết.  

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, nêu ý kiến phản biện đối với 02 dự thảo, gồm: Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết; cơ bản thống nhất về bố cục và nội dung tổng thể của cả 02 dự thảo nghị quyết. Phần lớn các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét điều chỉnh đối với các chỉ tiêu cho phù hợp với các văn bản có liên quan của Trung ương và thực tế triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện của từng chương trình cần có sự liên kết chặt chẽ với nhau và gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, cần bổ sung giải pháp thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện...

Thay mặt cho cơ quan chủ trì soạn thảo, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu và sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các bản dự thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cảm ơn sự đóng góp của các đại biểu tại hội thảo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn sẽ tổng hợp các ý kiến để gửi đến cơ quan chuyên môn xem xét bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.../.

Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn: