Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo văn bản

Chiều 13/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng giai đoạn 2022-2030 và Dự thảo Đề án xây dựng huyện Chợ Đồn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Ma Nhật Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 
                                                  Quang cảnh Hội thảo.

Đại biểu đã tập trung trao đổi, phản biện đối với 02 dự thảo Nghị quyết, đề án gồm: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng và Dự thảo Đề án xây dựng huyện Chợ Đồn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của 02 dự thảo nghị quyết, đề án nêu trên. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến, như: Đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022 - 2030, cần xem xét lại một số nội dung như về mức chi, cơ quan soạn thảo cần làm rõ căn cứ để xây dựng các mức chi, tỉnh hợp lý của các mức chi, mức chi cho một số vị trí đang cao.

Đối với dự thảo Đề án xây dựng huyện Chợ Đồn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, cần nêu lên được giải pháp khắc phục sự thiếu hụt quá lớn về nguồn vốn; việc huy động nguồn vốn cần chú ý đến sự đóng góp của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cần được huy động lồng ghép…

Ý kiến phản biện và góp ý của đại biểu tại hội thảo đã được lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn tiếp thu,bổ sung tổng hợp để có tính khả thi cao hơn./.


Tác giả:  Ban CDPL-DT&TG
Nguồn:  MTTQ tỉnh