Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư"

Sáng 08/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư".

Các đồng chí: Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Phạm Huy Hoàng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại biểu là trưởng ban Ban Công tác Mặt trận ở một số địa phương trong tỉnh.

 
 Quang cảnh Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư".  

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội thảo có nội dung phong phú, tập trung vào phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động của các Ban Công tác Mặt trận. Nêu bật vai trò của Ban Công tác Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân đoàn kết thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; vai trò của Ban Công tác Mặt trận trong tham gia giám sát, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Bên cạnh đó, các tham luận, ý kiến phát biểu cũng đi sâu phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, như: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố đối với hoạt động của Ban Công tác Mặt trận; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, trong đó chú trọng thành phần là người có uy tín tiêu biểu, người có thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng cường công tác tập huấn cho trưởng ban và các thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cần chú trọng xây dựng quy chế hoạt động có sự phân công cụ thể cho các thành viên... 

Đồng chí Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, đánh giá cao các tham luận, ý kiến đóng góp của đại biểu. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đề nghị: Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã quan tâm hướng dẫn hoạt động để các Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân.

Bên cạnh đó, các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cần làm tốt công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, ngành, Ủy ban MTTQ cấp trên để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Ủy ban MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chú trọng triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.../.


Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn: