Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2020

Ngày 3/9/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Thịnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT và 68 đại biểu đại diện các hộ gia đình trong khu dân cư thôn Nà Đeo, xã Thanh Thịnh.

 
                                  Các đại biểu tham dự Hội nghị   

Sau phần báo cáo tóm tắt về công tác thực hiện bảo vệ môi trường trong 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn xã, bà Trần Thị Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; Tuyên truyền Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", " Tổ dân phố văn hóa"; Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Tác giả:  Chu Hồng
Nguồn:  MTTQ huyện Chợ Mới