Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề về công tác tôn giáo

Ngày 17/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2021. Ông Ngô Sách Thực- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn, bà Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

 
                      Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.  

Đại biểu tham dự hội nghị đã nghe giới thiệu nội dung chính của các chuyên đề, gồm: Tổng quan về tôn giáo và công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam; Một số vấn đề về nội dung, phương thức công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và những điểm cần lưu ý; Một số vấn đề về nội dung, phương thức công tác vận động các tổ chức giáo hội, tổ chức xã hội tôn giáo và những điểm cần lưu ý; Tình hình Công giáo Việt Nam hiện nay và một số vấn đề cần chú ý trong công tác vận động, đoàn kết Công giáo; Tình hình đạo Tin lành hiện nay và một số vấn đề cần chú ý trong công tác vận động, đoàn kết đạo Tin lành.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nâng cao kiến thức và hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo; thực hiện hiệu quả hơn trong công tác quản lý về tôn giáo tại địa phương. Đồng thời, góp phần giúp MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tôn giáo tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.../.


Tác giả:  Tin & ảnh: Hoàng Vũ - Thục Thiền
Nguồn:  MTTQ tỉnh