Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Vì người nghèo

Chiều 20/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, hướng dẫn kế toán áp dụng cho Qũy “Vì người nghèo”. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

 
                   Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn.  

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và chủ tài khoản, kế toán Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, các xã trong tỉnh. 

Trong thời gian tham gia tập huấn, đại biểu được báo cáo viên Bộ Tài chính phổ biến Thông tư 103/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Vì người nghèo. Theo đó, Thông tư 103/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Ủy ban MTTQ các cấp sử dụng Qũy “Vì người nghèo” gồm 3 chương, 9 điều, kèm theo 4 phụ lục, hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho các đối tượng được quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp chủ tài khoản, kế toán Ủy ban MTTQ các tỉnh, huyện, thành phố, các xã trong cả nước hiểu rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như các quy định khác của Thông tư 103/2018 và các quy định hiện hành, để áp dụng trong quá trình sử dụng Quỹ Vì người nghèo./.

Tác giả:  Việt Bắc
Nguồn:  BBK