Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết thực tiễn MTTQ và các đoàn thể với công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2015 - 2020

Chiều 30/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn MTTQ và các đoàn thể với công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2015 - 2020, đề ra giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2025.

 
                             Ông Ma Nhật Hoài, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị   

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2015 - 2020, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giai đoạn 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến Ủy ban MTTQ các cấp, các tầng lớp Nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đội ngũ báo cáo viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động.

MTTQ và các đoàn thể còn chủ động cụ thể hóa một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Cụ thể, như: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, MTTQ tỉnh triển khai mô hình “Xã hoạt động tự quản bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xã Yên Mỹ (Chợ Đồn), xã Quảng Khê (Ba Bể).

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội duy trì 262 mô hình làm theo, như: Mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa”, “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo tiết kiệm”... tiết kiệm được hơn 8,4 tỷ đồng giúp cho trên 4.000 lượt gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Hội Nông dân đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tư vấn, giới thiệu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Qua đó, đã thu hút được đông đảo hội viên, nông dân tham gia phong trào. Phong trào đã khích lệ, động viên nông dân vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững, đổi mới cách nghĩ, cách làm; khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai đầu tư cho sản xuất. Từ đó dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa như: Chè Như Cố (Chợ Mới); cam, quýt tại xã Quang Thuận, xã Dương Phong (Bạch Thông); trồng bí xanh thơm huyện Ba Bể; sản xuất miến dong tại huyện Na Rì...

Tỉnh đoàn chỉ đạo thành lập các mô hình câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” để kịp thời thông tin các nội dung cơ bản về chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật mới. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020, đồng thời chỉ đạo thành lập câu lạc bộ "Lý luận trẻ" cấp huyện và tương đương. Các câu lạc bộ "Lý luận trẻ" là lực lượng nòng cốt thường xuyên nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc trên các diễn đàn, trang mạng xã hội.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thường xuyên, đã góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống.  

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị, địa phương đôi lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết ở một số cơ sở chưa sáng tạo. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa có nhiều kinh nghiệm và phương pháp tuyên truyền còn hạn chế. Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời...

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025, gồm: MTTQ và các đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng tổ chức, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về tổ chức, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, gắn việc thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI); các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có liên quan, các chương trình, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Mặt trận, đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội trong từng nhiệm kỳ.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các cấp ủy, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân.

Nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, đoàn thể. Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, khắc phục tình trạng chồng chéo, chú trọng sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động, cổ vũ, động viên và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Đẩy mạnh việc hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của lực lượng công an, quân sự; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; phối hợp thực hiện tốt các chương trình phối hợp, các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành giữa công an, quân sự với Mặt trận và các đoàn thể.../.Tác giả:  Tin & ảnh: Hoàng Vũ - Thục Thiền
Nguồn:  MTTQ tỉnh