Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Sở Nội vụ và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sáng ngày 20/11/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 130 cán bộ là Ban Thường trực MTTQ các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tham dự, chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn, báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 
                                          Toàn cảnh lớp tập huấn  

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu là cán bộ Mặt trận được hướng dẫn, nắm bắt những chuyên đề cụ thể: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Vị trí, vai trò của MTTQ các cấp, đổi mới nội dung, phương thức của MTTQ trong giai đoạn hiện nay; Phương pháp tập hợp, nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của MTTQ các cấp; Hướng dẫn triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã Nông thôn mới, xã Nông thôn mới nâng cao và thôn Nông thôn mới; Vận động và quản lý quỹ Vì Người nghèo; quản lý và sử dụng quỹ cứu trợ; Một số vấn đề giám sát và phản biện xã hội và quy trình giám sát và phản biện xã hội.

Các đại biểu và báo cáo viên trao đổi, thảo luận, giải đáp, hướng dẫn những vấn đề khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của địa phương về nội dung: tuyên giáo, phong trào và dân chủ - pháp luật, dân tộc - tôn giáo trong tình hình hiện nay;…

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở nâng cao nghiệp vụ công tác Mặt trận, đồng thời, định hướng những giải pháp cơ bản về công tác Mặt trận trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22/11 tại hội trường Công ty Cổ phần sách Bắc Kạn.

Tác giả:  Ngọc Châu
Nguồn:  MTTQ tỉnh